14 Czerwca 2024
Piątek
Imieniny obchodzą:
Bazylid, Bazylis,
Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew,
Walerian, Waleriana
Do końca roku zostało 201 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
DEKLARACJA I PŁATNOŚCI Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
26.05.2015.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację, która jest podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów wypełnia właściciel nieruchomości, zaznaczając sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny) oraz wpisując liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (opłata dotyczy osób faktycznie zamieszkujących i nie jest związana z zameldowaniem).

Przypominamy, że:

  • deklaracje składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą ustaloną przez Radę Miejską Wąsosza naliczana będzie na podstawie deklaracji, w której wpiszą Państwo liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
  • w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę określoną w deklaracji uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Wąsoszu, nr rachunku bankowego: 92 1020 3017 0000 2302 0026 4457.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

  • CZYSTA DEKLARACJA DO WYPEŁNIENIA <POBIERZ>
Zmieniony ( 30.11.2016. )
 
« poprzedni artykuł
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.