1 Października 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benigna, Cieszysław,
Danuta, Dan, Danisz,
Igor, Jan, Remigiusz
Do końca roku zostało 92 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
ZWOŁANIE SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (30.06.2015) Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
23.06.2015.


Dnia 30 czerwca 2015r o godz. 10.00 odbędzie się
SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

 


Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym .
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza  Nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żmigród.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Górka Wąsoska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości  Chocieborowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  VIII/48/07 RM Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/274/10  RM Wąsosza z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz  oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/157/13 RM Wąsosza z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały NR XL/272/14 RM Wąsosza z dnia 26 sierpnia 2014r. zmienionej  uchwałą Nr XLII/283/14  RM Wąsosza z dnia 6 listopada 2014r  w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2015-2024 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2015-2024
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2015r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa  gminy Wąsosz w stowarzyszeniu LGD „Ujście Baryczy”
 17.  Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie.  
Zmieniony ( 24.06.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2020 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.