1 Października 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benigna, Cieszysław,
Danuta, Dan, Danisz,
Igor, Jan, Remigiusz
Do końca roku zostało 92 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania załączników niezbędny jest program:

 
 
INFORMACJA LGD UJŚCIE BARYCZY Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
07.08.2015.

Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy rozpoczyna prace nad utworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2020.

Lokalna Strategia jest dokumentem, który wyznaczy ramy działania w nowym okresie programowania. W związku z tym, LGD zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców obszaru gmin Góra- Niechlów-Wąsosz, którzy chcieliby mieć wpływ na zakres lokalnego rozwoju – lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli gmin członkowskich, organizacji pozarządowych i parafii oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój lokalny.

Przewidywany zakres działań:

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;
3) dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
5) Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
6) rozwój produktów lokalnych;
7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
8) zachowanie dziedzictwa lokalnego;
9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Przedstawiamy w załączeniu harmonogram spotkań konsultacyjnych, które odbędą się we wszystkich gminach członkowskich. Spotkania prowadzone będę przez moderatorów zewnętrznych, którzy pomogą nam sformułować cele i zadania do realizacji w nowym okresie programowania.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPOTKANIACH KONSULACYJNYCH !

  


Zmieniony ( 07.08.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM Wąsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2020 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.