1 Marca 2024
Pitek
Imieniny obchodz:
Albin, Antoni,
Antonina, Budzisaw,
Budzisz, Eudoksja ,
Eudokia, Ewdokia,
Jewdocha, Feliks,
Herakles, Herkules,
Joanna, Jzef,
Nikifor, Piotr
Do koca roku zostao 306 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
BEZPIECZNA ZAGRODA W JESIENNYCH BARWACH Drukuj Email
Wpisa: Administrator   
19.10.2016.
18 padziernika 2016 r. w Zespole Placówek Kultury w Wsoszu odby si fina konkursu fotograficznego dla uczniów Publicznej Szkoy Podstawowej w Wsoszu "Bezpieczna zagroda w jesiennych barwach”. Konkurs zorganizowany zosta przez Komend Powiatow Policji w Górze oraz Palcówk Terenow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w Górze pod honorowym patronatem Burmistrza Wsosza Zbigniewa Stuczyka.


Celem konkursu „Bezpieczna wie w Twoim obiektywie” byo:

• rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc i zachowa na co dzie,
• upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
• uwiadomienie wystpowania zagroe chorobowych i wypadkowych wystpujcych w rodowisku wiejskim,
• ksztacenie nawyków ostronoci i przezornoci wród modziey,
• modelowanie pozytywnego i otwartego odbioru problematyki bhp jako sposobu na spokojne i bezpieczne dziecistwo w obejciu gospodarstwa wiejskiego i na wiejskiej drodze,
• budzenie zainteresowa fotograficznych.

Do rywalizacji o wygran przystpio wielu uczniów. Ujte w kadrach aparatów fotograficznych sytuacje zwizane z bezpieczestwem w gospodarstwie rolnym na tle jesiennego pejzau reprezentoway wysoki i wyrównany poziom. Kierownik PT KRUS w Górze Anna Kolibek, jako przewodniczca komisji konkursowej oraz I z-ca KPP w Górze podkom. Krzysztof Cichla, jako czonek komisji konkursowej nie mieli atwego zadania.
Komisja wyonia dwie laureatki: Magorzat Wsik oraz Klaudi Bu.

Podczas podsumowania konkursu Komendant Powiatowy Policji w Górze insp. Ryszard Wójtowicz wraz z Kierowniczk PT KRUS w Górze Ann Kolibek oraz Burmistrzem Wsosza Zbigniewem Stuczykiem wrczyli zwyciczyniom nagrody. Jednoczenie podzikowali za udzia oraz promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie.
Takie konkursy to nie tylko dobra zabawa, ale równie cenna nauka majca na celu upowszechnienie podstawowych zasad bezpieczestwa na wsi.
Wszystkim uczestnikom oraz laureatkom serdecznie gratulujemy.

ródo: www.powiatgora.pl
KPP w Górze
 

 

 

Zmieniony ( 19.10.2016. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.