19 Sierpnia 2018
Niedziela
Imieniny obchodz±:
Bolesław, Emilia,
Jan, Julian,
Juliusz, Ludwik,
Piotr, Sebald
Do końca roku zostało 135 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zał±czników niezbędny jest program:

 
 
ZWOŁANIE XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ WˇSOSZA [16.12.16] Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
06.12.2016.

Dnia 16 grudnia 2016r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim W±sosza
odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ WˇSOSZA.

 

Porz±dek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 4. Informacja z działalno¶ci Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Uchwalenie budżetu gminy W±sosz na 2017r:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie nad projektami uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, klasy I-III.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalno¶ć kierownika O¶rodka Pomocy Społecznej w W±soszu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy W±sosz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy W±sosz na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy W±sosz na 2016r.
 11. Informacje  i komunikaty Przewodnicz±cego .
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie.        
Zmieniony ( 06.12.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Biuletyn Informacyjny UM W±sosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

  

  WKU GŁOGÓW

  

  
  
 
© 2018 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.