14 Czerwca 2024
Pitek
Imieniny obchodz:
Bazylid, Bazylis,
Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew,
Walerian, Waleriana
Do koca roku zostao 201 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Rys historyczny Drukuj Email
Wpisa: Administrator   
22.05.2007.
Spis treci
Rys historyczny
Strona 2

  

Dzieje Wsosza s tak samo skomplikowane, burzliwe oraz pene dramatycznych momentów, jak i historia caego Dolnego lska. Poczwszy od pierwszych wzmianek w redniowiecznych dokumentach a po wspóczesne nam czasy, karty historii tego urokliwego miasteczka zapeniaj si informacjami o kolejnych klskach ywioowych, zniszczeniach wojennych, czy te zmianach przynalenoci administracyjnej.

W bulli papiea Hadriana IV wydanej w 1155 r. wystpuje wzmianka o grodzie kasztelaskim - Sdowel, stanowicym orodek administracyjny dla pobliskich miejscowoci, w tym dla Góry. Wczeniej t sam funkcj peni zapomniany gród Sezesko. Czas powstania Wsosza jest prawie tosamy z Gór, drugim miastem na obszarze kasztelanii sdowelskiej. Lokacja obydwu miast dokonana zostaa przez ksicia Henryka III Gogowskiego, gdy obie miejscowoci znajdoway si na terytorium ksistwa gogowskiego. Czas powstawania miast jest take równolegy do podupadania na znaczeniu grodu Sdowel.

W 1310 r. ksi Henryk wyda w Gogowie dokument, który sprecyzowa terytorium okrgu miejskiego, wraz z wasnym targiem i sdem w Górze. W ten sposób po raz pierwszy w miar precyzyjny sposób wyznaczono granic powiatu górowskiego, czyli jak to wówczas okrelano - dystryktu górowskiego.

W stosunku do Wsosza, który sta si orodkiem dystryktu wsoskiego, ksi wystosowa odpowiedni dokument w 1312 roku. Na XIV wiek datuje si budow zamku ksicego ulokowanego u brodu rzeki Orli w widach Baryczy. Zamek wybudowany przez ksit olenicko - gogowskich na pónocny wschód od miasta, by bezskutecznie oblegany w roku 1432 przez husytów.

Burzliwy okres wojen husyckich nie omin równie okolic Wsosza, które w latach 1432 - 1435 ulegy zniszczeniu, a samo miasto spalono i zrabowano. W roku 1520 zamek ksicy przeszed na wasno biskupa wrocawskiego Jana Turzo, a nastpnie ksit legnickich. Budowla zostaa zniszczona najprawdopodobniej w czasie wojny trzydziestoletniej, a na jej miejscu postawiono barokow rezydencj.

Stosunki wasnociowe na terenie dystryktu wsoskiego przez najblisze dziesiciolecia byy skomplikowane i zagmatwane. Wsosz wraz z Ryczeniem w 1525 r. zosta zakupiony przez ksicia legnicko-brzeskiego Fryderyka II, powikszajc jednoczenie teren ksistwa woowskiego. W rkach tej gazi Piastów ksistwo woowskie pozostawao do 1675 r., kiedy po mierci ostatniego jej przedstawiciela, ksistwo przeszo w rce Habsburgów. By to okres rozkwitu gospodarczego tych ziem, czego dowodem moe by fakt, i Wsosz otrzyma w 1622 r. przywilej bicia wasnej monety.Zmieniony ( 12.06.2007. )
 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.