1 Grudnia 2023
Pitek
Imieniny obchodz:
Dugosz, Edmund,
Eligiusz, Eliga,
Iwa, Natalia,
Natalis, Platon,
Sobiesawa
Do koca roku zostao 31 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Rys historyczny Drukuj Email
Wpisa: Administrator   
22.05.2007.
Spis treci
Rys historyczny
Strona 2

Sytuacja Wsosza zmienia si kolejny raz z wybuchem wojny prusko-austriackiej w 1740 r. W jej wyniku cay region lski znalaz si w granicach pastwa pruskiego. Król Fryderyk II Hohenzollern w drodze reformy administracyjnej utworzy we Wrocawiu i w Gogowie tzw. kamery wojenno-dominialne jako gówne orodki wadzy administracyjnej lska. Wsosz w raz z okolicznymi ziemiami wszed jednoczenie do utworzonego powiatu woowskiego.

Na pocztku XIX w. wadze pruskie przeprowadziy dalsze zmiany administracyjne. W 1809 r. kamer wojenno-dominialn przeniesiono z Gogowa do Legnicy. Po zwycistwie nad Napoleonem kamery zamieniono na rejencje, wówczas m.in. zmieniono granice rejencji legnickiej i wrocawskiej. Pocigno to za sob take znaczne zmiany w ksztacie granicy powiatu woowskiego, któremu odebrano na pónocy 50 miejscowoci na rzecz pow. górowskiego. W 1818 r. utworzono powiat górowski wraz z Wsoszem i Ryczeniem. W okresie rzdów niemieckich Wsosz, obok Góry i Czernimy, by gmin miejsk powiatu górowskiego, który zawiera take i 24 gminy wiejskie. Tworzca si na nowo administracja polska pozostawia tak sam ilo gmin miejskich, natomiast zmniejszono do 11 liczb gmin wiejskich.

W dniu 1 lutego 1946 r. wraz ze zmian podziau administracyjnego Polski Wsosz, tracc prawa miejskie, zosta przemianowany na gmin wiejsk.Nastpn zmian dokonano w 1954 r., kiedy to na terenie powiatu górowskiego utworzono 17 gromad, poród których jedn z siedzib zlokalizowano w Wsoszu. Reforma administracyjna z roku 1973 r. przywrócia gminom status podstawowych jednostek podziau administracyjnego, na których czele stanli naczelnicy. Jedn z 5 gmin powiatu górowskiego utworzono w Wsoszu.

W 1975 r. likwidacja powiatów i 17 duych województw doprowadzia do utworzenia 49 maych województw. Wsosz wraz z przynalenym terenem przydzielono do powiatu górowskiego, który zosta wcielony do województwa leszczyskiego. W zwizku z likwidacj gminy Czernina, w 1976 Suów Wielki zosta doczony do gminy Bojanowo. Niezadowoleni mieszkacy Suowa Wielkiego wywalczyli wejcie w skad gminy Wsosz od 1 lipca 1981 r. Natomiast wieloletnie zabiegi o odzyskanie praw miejskich Wsosza, przyniosy pozytywny skutek w 1984 r. Wprowadzenie trójstopniowego podziau administracyjnego Polski w 1998, przywracajce jednoczenie poziom powiatu, ulokowao Wsosz w powiecie górowskim wchodzcym w skad województwa dolnolskiego.Zmieniony ( 12.06.2007. )
 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2023 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.