20 Kwietnia 2024
Sobota
Imieniny obchodz:
Agnieszka, Amalia,
Czesaw, Czech,
Czechasz, Czecho,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do koca roku zostao 256 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Kultura Drukuj Email

Gównym motorem wikszoci imprez zwizanych z dziaalnoci kulturaln i twórczoci ludow na terenie gminy Wsosz jest Zespó Placówek Kultury w Wsoszu. To tutaj odbywa si wikszo imprez kulturalnych, z których dobrodziejstw korzystaj mieszkacy caej gminy. Wanie przy ZPK dziaa sekcja taneczna, szachowa, wokalna, grupa teatralna „MASKA” oraz ognisko muzyczne.

Zajcia prowadzone przez instruktorów ciesz si sporym zainteresowaniem zarówno najmodszych, jak i starszych mieszkaców gminy. Podczas imprez cyklicznych organizowanych przez t placówk mona równie posucha wystpów zespou piewaczego "Wsoszanki", a póniej pobawi si przy muzyce zespoów m. in. „TIMER”, „KABI”, „X-PRESS”, „DYNAMIC”, „ROBI”,  które wspópracuj z ZPK w Wsoszu. Do kalendarza imprez kulturalnych weszy na stae "Dni Wsosza" odbywajce si na pocztku okresu wakacyjnego i od lat cieszce si olbrzymi popularnoci. To wanie wtedy w wsoskim amfiteatrze mona zobaczy "na ywo" wystpy znanych artystów estradowych.

Corocznie odbywa si te "Powiatowa Rowerowa Majówka " w której udzia bior nie tylko Wsoszanie, ale równie rowerzyci z innych gmin dla których przygotowanych jest zawsze szereg atrakcji. Inne imprezy cykliczne to Spotkania Teatralne, Powiatowy Przegld Jaseek, grudniowa Parada Mikoajów oraz fina WOP Jurka Owsiaka. Organizowane s równie turnieje szachowe z cyklu "Cztery Pory Szachów" oraz podczas waniejszych uroczystoci i rocznic, które obchodzi nasze miasto

W budynku Zespou Placówek Kultury mona równie oglda wystawy fotograficzne, malarskie, historyczne oraz dorobek lokalnych twórców ludowych. To wanie ich prace prezentowane podczas gminnych imprez kulturalnych ciesz si bardzo duym zainteresowaniem. Znani ze swojego talentu malarskiego i rzebiarskiego artyci to m.in. Halina i Anna obacz, Tadeusz Maczan, Marcin Gransort, Katarzyna Knihnicka oraz Beata Mazur. Kowalstwo artystyczne to domena Michaa Kreli oraz Edwarda Oleksiuka, którzy z kawaka metalu potrafi wyczarowa" prawdziwe dziea sztuki kowalskiej. Wyrobem piknych wiec i ozdób z wosku pszczelego zajmuje si Pani Wiktoria Kowalczuk w Goli Wsoskiej.

 
Dziki prnie dziaajcym Koom Gospody Wiejskich mona si wietnie pobawi podczas zabaw i imprez kulturalnych organizowanych w wikszych wsiach naszej gminy. Podczas organizacji pomagaj równie straacy z lokalnych OSP. wietn okazj do obejrzenia dorobku kulturalnego oraz twórczoci naszych artystów ludowych s doroczne "Doynki Gminne" i lokalne "Doynki Parafialne". Na tych imprezach przy odrobinie szczcia mona spotka Pana Adama Polaskiego - znanego regionalist który doskonale zna dzieje ziemi wsoskiej i z pewnoci zaspokoi ciekawo nawet bardziej dociekliwych badaczy historii Wsosza i okolic.

 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.