14 Czerwca 2024
Pitek
Imieniny obchodz:
Bazylid, Bazylis,
Eliza, Justyn,
Justyna, Ninogniew,
Walerian, Waleriana
Do koca roku zostao 201 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Sekcja Szachowa Goniec Drukuj Email

Szachy s jedn z najstarszych gier planszowych. Ojczyzn ich s Indie, w V wieku zostay przeniesione do Persji, w VII wieku przejli t gr Arabowie. Pierwsze wzmianki znane s ju  z 700 r. W Polsce znane byy ju w XII wieku. Dopiero po 1945r. ustalono wielostopniowe eliminacje. Od 1927r. rozgrywane s mistrzostwa wiata — olimpiady szachowe. W 1924r. powstaa Midzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE). Polska w 1930r. zdobya I miejsce i tytu druynowego mistrza wiata.

Szachy s gr planszow, która prowadzona jest na szachownicy przed dwie strony majce po 16 bierek. (figur), s to: 8 pionków, król, hetman, 2 wiee i 2 skoczki.

 

 
Pitkowe zajcia Sekcji szachowej w czytelni Biblioteki Publicznej - 2004r. 

 
Szachy odgrywaj istotn rol w nabywaniu i ksztatowaniu wielu umiejtnoci wykorzystywanych przez czowieka w cigu caego ycia. Grajc w szachy musimy przestrzega pewnych okrelonych zasad i regu. Kady - nawet pocztkujcy - szachista  musi wic wykaza si zdyscyplinowaniem i wyobrani. Gra w szachy wpywa na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka poprzez: rozwój zainteresowa, aktywno twórcz, rozwija pami i uwag, uczy mylenia logiczno - wyobraeniowego, rozwija pozytywne sfery osobowoci, uczy konsekwencji i wytrwaoci w dziaaniu, posiada równie aspekty wychowawcze.

 

 
Otwarty Turniej Szachowy Cztery Pory Szachów - JESIE 2006, ZPK Wsosz 

 
19 luty 2003r. okaza si bardzo wanym dniem dla Biblioteki Publicznej w Wsoszu - w tym dniu odbyo si pierwsze spotkanie sympatyków gry planszowej w szachy a by to „Otwarty Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Wsosza”. W turnieju uczestniczyo 18 zawodników. Zwyciy Krzysztof Michaowski z Rudnej Wielkiej, a tu za nim na drugim miejscu by Pan Andrzej Broczkowski i Grzegorz Wenzel z Wsosza. To dziki tym Panom w lutym tego roku witowalimy may jubileusz 4 lata istnienia naszej sekcji szachowej „GONIEC” — Wsosz — tak nazw wybralimy dla naszej nieformalnej grupy mioników gry w szachy.

 

 
 Juniorzy przed turniejem szachowym w Jaworzynie lskiej, 2005r.

 

Ju od samego pocztku zajcia zaczy odbywa si systematycznie w pitkowe popoudnia w czytelni Biblioteki. Do tej pory odbyy si 52 Otwarte Turnieje Szachowe, rozgrywane s take cykliczne turnieje:

1.„Cztery Pory Szachów" (cztery turnieje: wiosna, lato, jesie, zima).

2. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3. Rocznica Powrotu Ziemi Wsoskiej do Macierzy.

4. Wakacyjne i Feryjne Turnieje Szachowe.

 

 
Otwarty Turniej Szachowy z okazji Powrotu Ziemi Wsoskiej do Macierzy, 2005r.  

Ju 18 razy czonkowie naszej sekcji brali udzia w wyjazdowych Turniejach Szachowych. (Góra, Rawicz, Wschowa, Miejska Górka. Jaworzyna lska).


Zajcia sekcji odbywaj si w pitkowe popoudnia w czytelni Biblioteki Publicznej. Otwarte Turnieje Szachowe, które rozgrywane s w Wsoszu odbywaj si w sali widowiskowej Zespou Placówek Kultury, w czytelni Biblioteki Publicznej, w gocinnych progach „Klubu Seniora”, a take dziki uprzejmoci ksidza proboszcza Jana Wgielskiego w „katechetówce”.
11 czonków naszej sekcji od 05.07.2005r. posiada legitymacje szachowe, a kilku zdobyo IV i V kategorie szachowe. 29.06.2005r. zostalimy przyjci w poczet czonków zwyczajnych Polskiego Zwizku Szachowego, 05.03. 2007r. otrzymalimy licencj PZSz.

 

 

 
Zakoczenie Turnieju Cztery Pory Szachów - ZIMA 2007 

 

Sekcja posiada 15 kompletów szachowych /plansze, bierki, zegary/. Zakupionych zostao równie kilka ksiek o grze w szachy. Posiadamy tablic magnetyczn do nauki na zajciach sekcji i program komputerowy, który pomaga nam prawidowo prowadzi turnieje szachowe

Zwycizców wszystkich turniejów nagradzamy pucharami i dyplomami, jak te - dziki lokalnym sponsorom - nagrodami rzeczowymi.

Myl, e w wielu wsoskich domach na honorowych miejscach stoj puchary zdobyte przez naszych czonków sekcji szachowej, a turnieje szachowe stay si staym punktem imprez kulturalnych organizowanych przez Zespó Placówek Kultury w Wsoszu.

Elbieta Poprawska, Wsosz 20.07.2007r.

 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.