ZWOŁANIE X SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (06.10.2015)
Wpisał: Administrator   
01.10.2015.


Dnia 6 października  2015 r o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim Wąsosza
odbędzie się X SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 


Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich  sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym .
 5. Informacja dotycząca funkcjonowania szpitala w Górze oraz świadczenia usług przez szpital w Rawiczu .
 6. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/12  z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2015-2030.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy Wąsosz na 2015r.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.  

Zmieniony ( 01.10.2015. )