POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA W WĄSOSZU
Wpisał: Administrator   
19.05.2016.

W chwili obecnej trwają kolejne prace budowlane związane z realizacją inwestycji budowy dwuoddziałowego przedszkola w Wąsoszu przy ulicy Korczaka.

Wykonawcą prac jest firma PROK-BUD Łukasz Prokocki z Czeladzi Wielkiej, która w wyniku postępowania przetargowego zobowiązała się wybudować przedmiotowy obiekt za kwotę 829 690zł. Termin realizacji inwestycji: do 15 sierpnia 2016 roku.
Aktualny stan zaawansowania inwestycji to stan surowy otwarty, obecnie trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego. Równolegle jest wykonywane przyłącze energetyczne.
W kwietniu tego roku złożony został wniosek aplikacyjny - o dofinansowanie w kwocie bliskiej 700 tys. zł - w trybie konkursowym w ramach działania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF.

 

  

Zmieniony ( 19.05.2016. )