ZWOŁANIE XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA [29.12.16]
Wpisał: Administrator   
20.12.2016.

Dnia 29 grudnia 2016r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim Wąsosza
odbędzie się XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2017.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Wąsosz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Wąsosz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Wąsosz.
 12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.     
Zmieniony ( 20.12.2016. )