GCZK
Wpisał: Administrator   
23.09.2008.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wąsoszu

 

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego: (065) 5437 850, FAX (065) 5437 707

Łączność całodobowa w systemie BlackBerry

tel. 785858835

tel. 785858836

ADRES MAILOWY: wasosz@dolnyslask.pl

 

 

Telefony alarmowe:

Policja - 997, (65) 5437 997

Straż Pożarna - 998, (65) 5437 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994

Numer alarmowy z telefonów komórkowych - 112

 

Ważne telefony:

Powiatowy Inspektor Sanitarny – (65) 543 23 54

Powiatowy Zarząd Dróg - (065) 544 45 27

Powiatowa Inspektor Weterynarii - (65) 543 23 46

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - (65) 5443944

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - (65) 543 23 54

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu - (65) 543 74 70

 

Telefony zaufania:

Dla ofiar przemocy w rodzinie - NIEBIESKA LINIA - 801-120-002

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień - 22 8236532

Zmieniony ( 29.07.2016. )