Zadania GCZK
Wpisał: Administrator   
23.09.2008.

Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:

 • pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (w fazie organizacji);
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • dokonywanie wstępnej sytuacji oraz powiadamianie Burmistrza;
 • przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów samorządów terytorialnych oraz dla środków masowego przekazu;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach);
 • przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego CZK.

 

W sytuacjach kryzysowych:

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządowe akcji ratunkowych o małym zasięgu;
 • zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jej i przekazywanie do poszczególnych grup roboczych;
 • przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe;
 • nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców.
Zmieniony ( 29.07.2016. )