Przetarg nieograniczony: Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina
Wpisał: Administrator   
07.04.2009.

Urząd Miejski Wąsosza ogłasza przetarg nieograniczony na Odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiklina gm. Wąsosz.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiklina gm. Wąsosz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja techniczna

Przedmiary

Specyfikacje  

Zmieniony ( 07.04.2009. )