OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy W±sosz
Wpisał: Administrator   
09.11.2009.


Gmina W±sosz zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy W±sosz.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zmieniony ( 09.11.2009. )