Herb i flaga Wąsosza

                                               

                                                

 

 

Rada Miejska Wąsosza uchwałą numer XXXVIII/192/06 z dnia 10 lutego 2006 r. ustaliła zasady używania herbu Gminy Wąsosz.

 
Herb może być umieszczany :

- na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy i Urzędu Miejskiego,

- w sali obrad Rady Miejskiej i pomieszczeniach Urzędu Miejskiego,

- na gminnych budynkach użyteczności publicznej,

- na blankietach korespondencyjnych organów Gminy i Burmistrza Wąsosza , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,

- na kartach okolicznościowych oraz materiałach promujących Gminę .

- w innych miejscach za zgodą Burmistrza.

 

Herb może być używany i rozpowszechniany przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą  Burmistrza Wąsosza.