20 Kwietnia 2024
Sobota
Imieniny obchodz:
Agnieszka, Amalia,
Czesaw, Czech,
Czechasz, Czecho,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do koca roku zostao 256 dni.

Dodaj do ulubionych

 
 
Do odczytania zaczników niezbdny jest program:

 
 
Drukuj Email
Wpisa: Administrator   
29.06.2007.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

 

Wniosek o ustalenie numeru porzdkowego dla nieruchomoci.

Wniosek o przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci.          

Wniosek o sprzeda dziaki zabudowanej/niezabudowanej.

Wniosek sprzeda lokalu mieszkalnego.

Wniosek o dzieraw nieruchomoci.
 

Wniosek o przeduenie dzierawy nieruchomoci.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunicie drzew lub krzewów.
(Zaczone: Informacja dotyczca usuwania drzew i krzewów oraz skadania wniosku, Owiadczenie)

 

Wzór wniosku o wydanie opinii Wojewody - 2013 .

 

Druk wniosku o umieszczenie siedziby firmy / miejsca dziaalnoci

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

2. Owiadczenie rolnika.

3. Zestawienie faktur.

4. Owiadczenie o wyczeniu (dla spóek). 

 


 

Referat Budownictwa i Ochrony rodowiska

 

Wniosek - informacja o przeznaczeniu nieruchomoci w planie zagospodarowania przestrzennego i studium.

Wniosek - planowane zalesienie nie jest sprzeczne z ustaleniami studium.

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy.  

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje do decyzji rodowiskowych.


Wniosek o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie miasta i gminy Wsosz (.doc)

Wniosek o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie miasta i gminy Wsosz (.pdf)  

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wiadczenie usug opróniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych z terenu miasta, gminy Wsosz, zgodnie z ustaw z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (.pdf)


  

Referat Finansowy

 

Podanie o zawiadczenie stwierdzajce posiadanie / nie posiadanie gospodarstwa rolnego.

Podanie o zawiadczenie stwierdzajce posiadanie uytków rolnych.

Podanie o zawiadczenie stwierdzajce dochodowo roczn.

Podanie o zawiadczenie stwierdzajce nie zaleganie.

-------------------------------------------------------------------------

DRUKI OBOWIZUJCE DO DNIA 31.12.2015: 

Deklaracja na podatek leny


Deklaracja na podatek od nieruchomoci 


Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku lenego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci

Informacja w sprawie podatku rolnego

 


 

-------------------------------------------------------------------------

DRUKI OBOWIZUJCE OD DNIA 01.01.2016: 

Deklaracja na podatek leny


Deklaracja na podatek od nieruchomoci 


Deklaracja na podatek rolny

Informacja o lasach

Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych

Informacja o gruntach

   

 

Urzd Stanu Cywilnego

 

Podanie  o wydanie aktów stanu cywilnego. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

 


 

Ewidencja Dziaalnoci Gospodarczej

 

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ

 

  Instrukcja wypeniania wniosku CEIDG-1  

 

Wyjanienia Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD)   

 

Schemat Polska Klasyfikacja Dziaalnoci (PKD)   

 

Klucze powiza    

PKD 2004 - PKD 2007
PKD 2007 - PKD 2008

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych.

 

Owiadczenie o wartoci sprzeday napojów alkoholowych za rok 2011. 


 

Owiata 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianego pracownika  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIKU SZKOLNEGO 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

ZACZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

 

Dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianych pracowników

 

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z modocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów ksztacenia pracownika modocianego
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis wraz z instrukcj wypenienia 
 4. Owiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Zmieniony ( 14.01.2016. )
 
Biuletyn Informacyjny UM Wsosza 

  
  
  
  
  
  


  

  

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZTOM  

  

  WKU GOGÓW

  

  
  
 
© 2024 Wasosz - oficjalny serwis internetowy gminy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.